ZABURZENIA WCZESNODZIECIĘCE – reaktywne zaburzenie przywiązania (RAD)

7

Dzieciństwo kojarzy nam się zwykle z zabawą i beztroską. Niestety nie wszystkie dzieci mają okazję ich zaznać. Niektóre z nich już od pierwszych dni życia są okrutnie doświadczane przez los.

To o nich jest dzisiejszy wpis. O osieroconych niemowlętach i późniejszych dorosłych, cierpiących na reaktywne zaburzenia przywiązania.

CZYM JEST REAKTYWNE ZABURZENIE PRZYWIĄZANIA?

Głównym objawem reaktywnego zaburzenia przywiązania są widoczne zakłócenia w zdolności dziecka do nawiązywania relacji z innymi. Zazwyczaj pojawia się ono przed piątym rokiem życia, bardzo często – właśnie u dzieci dorastających w domu dziecka. Dzieciom cierpiącym na to zaburzenie nie udaje się okazać przywiązania społecznego w sposób typowy dla ich wieku. Nieleczone, towarzyszą osobie również w dorosłym życiu.

Istnieją dwa typy tego zaburzenia:

 1. Zaburzenie z zahamowaniem – polega na trwałej niezdolności dziecka do inicjowania i reagowania na sytuacje interpersonalne. Dziecko wstrzymuje się od interakcji, stale obserwuje innych, odmawia fizycznego kontaktu – w zabawie, przytulaniu.

 2. Podtyp odhamowany – zachowuje się całkowicie odwrotnie, nie ma hamulców w kontaktach z innymi ludźmi. Na obcych reaguje tak samo, jak na osoby znane i bliskie. Nie stroni od przytulania, sam podtrzymuje kontakt fizyczny. Posiada o wiele gorsze rokowania od typu zahamowanego.

Przyczyną tych zaburzeń jest niewłaściwa opieka – dziecko zostało porzucone, padło ofiarą poważnego zaniedbania lub bezpośrednich nadużyć.

Symptomy RAD u niemowląt:

 • częste postękiwania
 • wycofanie, smutek
 • apatyczny wygląd
 • brak uśmiechu/nie odwzajemnia uśmiechu
 • nie podąża za wzrokiem
 • rzadko płacze
 • woli być trzymane przez obcych niż przez rodziców
 • woli ojca od matki
 • wysoka odporność na ból

Symtomy RAD u dorosłych:

 • nieustanna krytyka siebie i innych
 • trudności w okazywaniu skruchy
 • brak empatii
 • skłonność do popadania w pracoholizm
 • postrzeganie innych jako niegodnych zaufania
 • nieprzestrzeganie obowiązujących zasad
 • działanie w pojedynkę
 • przekonanie o swojej wyjątkowości
 • inni ludzie są dla niego niezrozumiali
 • wyjątkowo zaborczy
 • posiada wiele związków, lecz krótkotrwałych
Źródło: „Wychowanie w Rodzinie” t. XIII (1/2016)

CO JUŻ WIEMY?

Zaburzenie to jest dość nową kategorią diagnostyczną, dlatego wciąż brakuje badań i odpowiedzi dotyczących powszechności jego występowania, konkretnych przyczyn, czy sposobów leczenia. Wiedza na jego temat pochodzi głównie z obserwacji prowadzonych na dzieciach będących pod opieką różnego rodzaju ośrodków wychowawczych.

Przełomowe badania nad niemowlętami z sierocińców przeprowadził John Bowlby. Zauważył on, że dzieci z ośrodków, w których opieka i stymulacja były ograniczone do minimum są apatyczne, cechują się małą wrażliwością na bodźce i nie przywiązują się wcale do swoich opiekunów.

Inne badania dotyczyły sierot z Rumunii adoptowanych przez rodziny z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Większość z nich przed adopcją przebywała pod opieką domów dziecka. Po jakimś czasie porównano je z innymi dziećmi w ich wieku i zauważono, że wykazują wyższy poziom problemów związanych z przystosowaniem oraz cierpią na brak poczucia bezpieczeństwa w relacji z rodzicami adopcyjnymi.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Przeprowadzono również niewiele badań nad sposobami leczenia tego zaburzenia, a dotychczasowe (holding i “redukcja wściekłości” polegające na podtrzymywaniu dziecka i późniejszego prowokowania go do gniewu) są dość kontrowersyjne.

W Polsce sieć pomocy w zakresie RAD praktycznie nie istnieje. Można jednak udać się z dzieckiem na terapię, aby wspomóc je w przepracowaniu traumy oraz zadbać o samych rodziców adopcyjnych poprzez zapewnienie ich, że problemy w zachowaniu dziecka nie są ich winą. Mają oni bowiem często skłonność do obwiniania siebie za trudności w nawiązaniu więzi z dzieckiem. Sugerowanym podejściem terapeutycznym w tym wypadku jest nurt terapii systemowej.

(Visited 3 783 times, 111 visits today)

PRZECZYTAJ TAKŻE