Jak podróże wpływają na naszą osobowość?

japonia

Czy możemy stwierdzić, że jakaś podróż “zmieniła nasze życie”? Jak możemy sprawdzić, czy podróże wpływają na to, kim jesteśmy?

W marcu udało mi się spełnić jedno z moich największych marzeń.

Japonia od zawsze była najwyżej na mojej podróżniczej bucket liście. Uwielbiam poznawać tamtejsze zwyczaje, próbować japońskich potraw, uczyć się i wsłuchiwać w ten egzotyczny język.

Podróż ta wywarła na mnie ogromne wrażenie. Była jednym z tych życiowych doświadczeń, które w pewien sposób odbijają się na naszym JA, zmieniają nas, dotykają w głęboki sposób.

Zaczęłam się zastanawiać – jaki wpływ na mnie realnie wywarła ta podróż? Czym jest to “coś” co miało się zmienić, jeśli w ogóle doszło do takiego procesu? Na czym owa zmiana miałaby polegać?

Może tak naprawdę skończyło się “tylko” na ogólnym poczuciu szczęścia i spełnienia?

CZYM JEST OSOBOWOŚĆ?

Oto jest pytanie! Allport swego czasu wyłonił prawie 50 różnych definicji, które zaliczył do kilku szerszych kategorii. Na potrzeby tego wpisu, przyjmijmy jej uproszczoną wersję:

Osobowość jest pewną strukturą, zbiorem cech danej jednostki. Nadaje ona porządek i spójność wszystkim rodzajom działań podejmowanych przez człowieka.

Allport ujął jej istotę w jednym krótkim zdaniu: “osobowość to jest to, czym naprawdę jest człowiek”.

Wiemy już, o czym mowa, przejdźmy więc do tytułowego pytania.

CZY PODRÓŻE NAS ZMIENIAJĄ?

Fascynujący artykuł autorstwa Julii Zimmermann i Franza Neyera z wrześniowego wydania czasopisma Journal of Personality and Social Psychology z 2013 r. zawiera wyniki badań na dużej grupie niemieckich studentów – badacze chcieli sprawdzić, w jaki sposób wydłużone podróże wpłynęły na rozwój ich osobowości.

Do grupy badawczej należeli studenci, którzy studiowali w innym kraju przez dłuższy czas (jeden lub dwa semestry), podczas gdy osoby w grupie kontrolnej nie uczyły się za granicą. Badacze byli zainteresowani tym, jak ten okres pobytu zagranicą (rozumiany jako czas wydłużonej podróży) wpłynął na osobowość osób badanych, a także, w jaki sposób rozwijała się nowa sieć społeczna, która również mogła mieć wpływ na wszelkie zaobserwowane zmiany w osobowości.

Przed rozpoczęciem podróży wszyscy uczestnicy otrzymali do wypełnienia inwentarz, aby zmierzyć pięć wymiarów ich osobowości, tzw. “Wielką Piątkę” (autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae), w skład której wchodzą: Ekstrawersja, Ugodowość, Otwartość na doświadczenie, Sumienność oraz Stabilność Emocjonalna (Neurotyzm).

Po powrocie z podróży oraz po tym samym czasie dla studentów, którzy nie odbyli podróży, pomiary te zostały wykonane ponownie.

Jak wyglądały wyniki badań? 

Uczestnicy, którzy zdecydowali się uczyć za granicą (w stosunku do tych, którzy zostali w kraju), z reguły uzyskiwali wyższe wyniki w wymiarach:

  • Ekstrawersji (potrzeba angażowania się w interakcje społeczne i bycia w centrum uwagi)
  • Sumienności (potrzeba przestrzegania zasad i wykonywania zadań)
  • Otwartości na doświadczenie (tendencja do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą)

Ponadto, już po powrocie do kraju, studenci ci wykazywali tendencję do zwiększania swojej:

  • Ugodowości (odzwierciedla potrzebę współpracy z innymi ludźmi)
  • Stabilności Emocjonalnej (przystosowanie emocjonalne i odporność na stres psychologiczny)

Podsumowując, podróże wpłynęły w pewien sposób na każdy z wymienionych wymiarów osobowości.

Zmiany osobowości miały związek ze zmianami w obrębie sieci społecznych, które nastąpiły w wyniku podróży. Osoby, które nie podróżowały, utrzymywały podobną sieć społeczną przez cały okres studiów. Natomiast ci, którzy zdecydowali się wyjechać, mieli tendencję do nawiązywania wielu nowych znajomości i tracenia kontaktu z ludźmi z ich rodzinnych krajów. Zmiany w sieci społecznej podróżujących były szczególnie silnie związane ze zmianami w osobowościowym wymiarze Otwartości na doświadczenia, a także Stabilności Emocjonalnej.

japonia2

Co to znaczy?

Podróże – krótsze i dłuższe – zmuszają nas do wyjścia poza naszą strefę komfortu. W nowym miejscu musimy dostosować się do nowych ludzi i lokalnych obyczajów. Nawet podróżując w obrębie jednego kraju spotykamy się czasem z różnicami w zakresie języka, czy kultury. Poznawanie nowych osób i miejsc naturalnie wpływa na  zmiany w obrębie naszej osobowości.

Pytanie, które nasuwa się w kontekście powyższych badań brzmi – czy ich wyniki są specyficzne dla grupy studentów, czy mogą odnosić się również do starszych dorosłych?

Odpowiedź na to pytanie nie jest całkowicie jasna. Z jednej strony lata studiów są intensywnym okresem zmian w życiu młodych ludzi, co sugeruje, że efekty te mogą być specyficzne dla tej grupy. Z drugiej strony, trudno jest przeprowadzić podobne badania na grupie podróżujących (starszych) dorosłych. Ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – intuicyjnie jednak czujemy, że każda podróż w jakiś sposób na rozwija, tym samym – zmienia.

Co sądzicie o powyższym zagadnieniu? Czy czujecie, by podróżowanie wpływało na to, kim jesteście? Czy jakaś podróż “zmieniła Wasze życie”?

ŹRÓDŁO: PSYCHOLOGY TODAY
(Visited 710 times, 87 visits today)

PRZECZYTAJ TAKŻE