KRYZYS ĆWIERCI WIEKU – co jest jego przyczyną?

hannah-wei-84051

Co wpływa na wystąpienie kryzysu ćwierci wieku? Badania pokazują, że istnieje 5 czynników, które mogą powodować jego pojawienie się.

Pierwszą, podstawową przyczyną wystąpienia kryzysu ćwierci wieku jest społeczna presja oraz oczekiwania względem jednostki ze strony społeczeństwa, jak i jej samej (Atwood & Scholz, 2008, Panchal & Jackson, 2005, Robbins & Wilner, 2001, Stapleton, 2001). Dzisiejsi dwudziestolatkowie są zmuszeni zmierzyć się z niekończącymi się wyborami, dotyczącymi swojego rozwoju osobistego i zawodowego. Podjęcie w tej sytuacji właściwej decyzji jawi się, jako coś niezwykle trudnego i przerażającego, a  w niektórych przypadkach wręcz niemożliwego. Robbins i Wilner (2001) podkreślają, że obecny system edukacji oraz sposób wychowania młodych ludzi nie przygotowują ich do pewnego wejścia w dorosłość.

Inną przyczyną kryzysu są kwestie finansowe i długi, którymi jednostki są obarczane już na samym wejściu w dorosłe życie (Atwood & Scholz, 2008, Borgen, Amundson & Tench, 1996, Gordon & Schaffer, 2004). Będąc zmuszonym do opłaty czesnego lub kredytu na mieszkanie, dwudziestolatkowie przyjmują najczęściej pierwszą nadarzającą się okazję do podjęcia pracy zarobkowej, nie rozważając rozwoju swojej kariery w dłuższej perspektywie. Kryzys związany z rozwojem zawodowym przychodzi wtedy, gdy jednostka uświadamia sobie, że nie jest na miejscu, w którym chciałaby być i że wykonywana przez nią praca nie przynosi jej żadnej satysfakcji.

Kolejnymi czynnikami mającymi wpływ na wystąpienie kryzysu są: brak samoświadomości/samopoznania (self-awarness) oraz  niska samoocena (Stapleton, 2012). Niektórzy badacze podkreślają także znaczenie nowych technologii oraz wykształcony przez nie specyficzny sposób komunikacji – płytki, nastawiony na krótkie i szybkie komunikaty, zamiast pogłębiania relacji (Atwood & Scholtz, 2008, Panchal & Jackson, 2007, Robbins & Wilner, 2001).

PRZECZYTAJ TAKŻE:

KRYZYS ĆWIERCI WIEKU – czym jest i skąd się wzięło to pojęcie?

(Visited 328 times, 7 visits today)

PRZECZYTAJ TAKŻE