Jak napisać magisterkę – krok po kroku

Rainbow_Dash_reading_in_her_bed_S2E16

Nie każdy na swej studenckiej drodze trafia na dobrego promotora. Całe szczęście – mój dobrze wie, na czym polega jego rola i sprawdza się w niej doskonale. Dzięki niemu mam ogólne pojęcie, jak pisanie pracy powinno wyglądać i z czego powinna się ona składać. Jeśli przy wyborze promotora nie mieliście tyle szczęścia, co ja – ten artykuł bardzo wam się przyda.

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Oto, jak magisterka wyglądać powinna:

Strona tytułowa

Strona opcjonalna 
(podziękowania + ewentualne motto ;)

Streszczenie
( 2 str., wersja POL i ENG)

Spis treści

Rozdział 1: “Wprowadzenie”
(2-3 strony)

Rozdziały teoretyczne (2-3 rozdz.) -> ok. 50 str.
* dotyczą dotychczasowych badań w kolejności od najogólniejszych do najbardziej szczegółowych
* powołujemy się na teorię oraz przywołujemy wyniki badań

Rozdział 4: ” Cel i charakterystyka badań własnych”
* obszar, problem, cel badań, grupa, metody (wszystko to, co w 1 semestrze)
*określenie zmiennych wyjaśnianych i wyjaśniających

Rozdziały empiryczne:

Rozdział 5: “Wyniki badań”
* przedstawienie opracowania statystycznego

Rozdział 6: “Dyskusja i interpretacja wyników. Wnioski”
dyskutujemy z wynikami badań, które przytaczaliśmy wcześniej
* subiektywnie je interpretujemy, przedstawiamy naszą opinię -> jest to bardzo autorski rozdział
* przedstawiamy wnioski teoretyczne (w punktach), metodologiczne, dotyczące teorii, na której się opieraliśmy (raczej rzadko się to robi, ale można) oraz aplikacyjne (ewentualne zastosowanie wyników moich badań w praktyce)

Rozdział 7: “Zakończenie” (2-3 str.)
* piszemy o odczuciach, które nam towarzyszyły w trakcie tworzenia pracy, zawieramy ewentualne sugestie dotyczące dalszych badań, dzielimy się swoimi spostrzeżeniami (nie muszą mieć one już czysto naukowego charakteru)

Dodatek (aneks)
*wykorzystane metody, tabele wyników, próbki protokołu, etc.

Całość powinna się zamknąć w około 100 stronach. Nie wygląda ona tak strasznie, jak ją malują. Z całej pracy najbardziej przeraża mnie część statystyczna…a was? :)

(Visited 2 202 times, 42 visits today)

PRZECZYTAJ TAKŻE