5 typowych zachowań toksycznych rodziców

guillaume-de-germain-303020

W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice potrafią radzić sobie ze swoimi problemami, negatywnymi emocjami i wyzywającymi sytuacjami w dojrzały sposób. Prowadzą dialog, analizują, nie boją się poprosić o pomoc kogoś z zewnątrz. Nie wciągają dzieci w konflikt, nie wymagają od nich postawienia po stronie taty, czy mamy. Toksyczni rodzice robią dokładnie odwrotnie.

Toksyczni rodzice boją się wszelkich zaburzeń równowagi w swoim małym systemie rodzinnym. Reagują na nie lękiem, frustracją, często gniewem, nie rozważając konsewkencji swojego zachowania w stosunku do dzieci. Wszelkie zmiany, wymagające od nich odrobiny elastyczności, budzą w nich ogromny dyskomfort i sprzeciw.

Równie sztywne są ich sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Najczęściej, toksyczni rodzice uciekają się do 5 mechanizmów:

 1. ZAPRZECZENIE

Jest to chyba najprostszy i najczęściej stosowany mechanizm, do którego uciekają się toksyczni rodzice w celu zachowania rodzinnej homeostazy. Może przyjmować różne formy, najbardziej popularne to: Nic się nie stało lub Stało się coś złego, ale na pewno się to nie powtórzy.

Główną funkcją zaprzeczenia jest zbagatelizowanie problemu, zlekceważeniu go, zmniejszeniu jego wagi. W tym celu często obraca się go w żart lub nadaje inną etykietę – tzn. nie nazywamy rzeczy po imieniu, tylko ukrywamy ją za jakimś zmyślnym eufemizmem. I tak, np. alkoholizm staje się ucieczką w alkohol.

 2. SABOTAŻ

Występuje w rodzinach patologicznych, gdzie rodzice kompletnie nie wywiązują się ze swoich obowiązków, a pozostali czlonkowie rodziny (najczęściej dzieci) przyjmują rolę opiekunów. Czasem jeden z lepiej funkcjonujących rodziców próbuje sabotować zły stan zdrowotny/psychiczny swojego partnera, by każdy mógł wrócić do swojej właściwej roli.

Podobne zachowanie rodziców obserwuje się czasem w stosunku do dzieci biorących udział w terapii – gdy tylko pojawiają się pierwsze oznaki lepszego funckjonowania dziecka, terapia zostaje przez rodziców przerwana.

 3. PROJEKCJA

Polega na przypisywaniu dziecku nieadekwatnych zachowań, które cechują samych rodziców. Przykładem może być ojciec, który nie potrafiąc utrzymać się dłużej w jednej pracy i oskarża syna o bycie leniwym i niezaradnym.

Inną formą projekcji jest obarczanie winą dziecka za swoje porażki i nieadekwatne zachowania – np. matka alkoholiczka obarcza córkę winą za wszystkie nieszczęścia, które doprowadziły ją do tego zgubnego nałogu.

A wszystko po to, by uniknąć odpowiedzialności za swoje wybory, zachowania i słabości.

 4. TRIANGULACJA, CZYLI TWORZENIE TRÓJKĄTÓW

Trójkąt rozumiany jest tutaj jako rodzinny rozkład sił w postaci 2:1, tzn. jeden z rodziców próbuje utworzyć z dzieckiem sojusz przeciwko drugiemu rodzicowi. Ta niezdrowa sytuacja wymaga od dziecka opowiedzenia się po którejś ze stron, czyli w pewien sposób – wyboru jednego z rodziców. Dziecko staje się pionkiem w grze między sfrustrowanymi rodzicami – pełni rolę posłańca, pozwala im uniknąć bezpośredniej konfrontacji.

 5. KREOWANIE TAJEMNIC

Tajemnice w rodzinie działają jak Super Glue – zacieśniają relacje między jej członkami, nie wpuszczając do systemu nikogo z zewnątrz. Nic nie może zachwiać rodzinną równowagą. Dom można porównać do małego ekskluzywnego klubu, do którego nikt nie może dołączyć i z którego nikt nie może odejść, jak również wynosić żadnych niewygodnych informacji, które mogłyby zburzyć rodziną harmonię. Bite przez rodziców dziecko, mówiąc nauczycielce, że spadło ze schodów, chroni system rodzinny przed ingerencją z zewnątrz.

Nikt tak nie potrafi zniszczyć człowieka, jak najbliższe mu osoby. Niewiele, już dorosłych, osób zdaje sobie sprawę, że dorastali pod destrukcyjnym wpływem toksycznych rodziców. Krytykowani, dręczeni, ośmieszani, obarczani winą w dzieciństwie – dziś cierpią z powodu zachwianego poczucia wartości, prowadzącego często do autodestrukcyjnych zachowań.

Nie potrafią zrzucić tego ciężaru, który odbija się praktycznie na każdym aspekcie ich dorosłego życia.

(Visited 1 569 times, 118 visits today)

PRZECZYTAJ TAKŻE