13 wymiarów zdrowia psychicznego wg Alberta Ellisa

glen-jackson-301620

Albert to mój idol. Tak, jak większość z nas, nie odnalazł od razu swojego powołania, ale jak już to zrobił – nic nie mogło stanąć mu na przeszkodzie na drodze do sukcesu. Podkreślał on, jak ważna w naszym życiu jest samorealizacja. Według niego człowiek zaburzony nie jest zdolny do jej przeżywania. Owo zaburzenie neguje zdrowie psychiczne, które według Ellisa można przedstawić na 13 wymiarach.

KIM W OGÓLE BYŁ ALBERT ELLIS I NA CZYM POLEGA JEGO TERAPIA?

Albert Ellis był amerykańskim psychologiem i psychoterapeutą, twórcą tzw. terapii racjonalno-emotywnej. Zmarł całkiem niedawno, bo w 2007 roku. Uważany jest za jednego z ojców nurtu poznawczego w psychoterapii. Na początku związany był z psychoanalizą, którą kategorycznie odrzucił we wczesnych latach 50-tych (za co lubię go jeszcze bardziej), by móc zacząć tytułować się terapeutą racjonalnym i propagować swój nowy styl terapii.

Muszę wam powiedzieć, że szczerze podziwiam Ellisa. Jego nowe podejście terapeutyczne spotkało się ze znikomym odzewem w środowisku. Mimo tego przykrego faktu, Albert zaczął uczyć innych swoich technik terapeutycznych, po dwóch latach wydał książkę, aż w końcu założył własny Instytut Terapii Racjonalno-Emotywnej w Nowym Jorku. I to wszystko zajęło mu zaledwie 6 lat (sic!). Jego historia jest dobrym przykładem tego, że wiara w siebie, odpowiednia wiedza i determinacja zawsze doprowadzą cię do celu – nieważne, czy otrzymujesz od środowiska poklask, czy nie.

Terapia Ellisa koncentrowała się na leczeniu psychoz i nerwic u dorosłych. Uważał on, że osoby z zaburzeniami przejawiają zachowania autodestrukcyjne, które uniemożliwiają im samorealizację i przeżywanie szczęścia. Według niego osoba zaburzona nie potrafi funkcjonować zgodnie z poniższymi 13 wymiarami zdrowia psychicznego, a źródłem zaburzeń są nielogiczne, irracjonalne i nierealistyczne przekonania. Celem terapii racjonalno-emotywnej była więc modyfikacja tych przekonań oraz owych autodestrukcyjnych uczuć i zachowań. Ellis twierdził, że te ostatnie mają charakter nawyku, który można zmienić poprzez pracę i odpowiednie ćwiczenia.

13 WYMIARÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO WG ALBERTA ELLISA

To nie jest tak, że jeśli przy którymś z punktów zapali wam się w głowie czerwona lampa pt. ja taka nie jestem lub ja tego nie robię to będzie oznaczać, że cierpicie na zaburzenia psychiczne. Poniższe punkty są raczej warunkami dobrostanu psychicznego. Nie są narzędziem diagnostycznym.

1. BYCIE ZDROWYM EGOISTĄ

Rozumiane jako umiejętność dbania o własne dobro oraz postępowanie w zgodzie z własnymi potrzebami.

2. NAWIĄZYWANIE I DBANIE O RELACJE

Z najnowszych badań dotyczących szczęścia i dobrostanu człowieka wynika, że to relacje trzymają nas przy życiu i świadczą o jego jakości. Towarzyskość, a w rezultacie dobre przystosowanie społeczne to sposób na satysfakcjonujące i zdrowe funkcjonowanie.

3. BYCIE NIEZALEŻNYM

Autonomiczność to cecha ludzi dojrzałych psychicznie, polegająca na zachowaniu swojej przestrzeni w związku, odcięciu pępowiny od rodziców, samodzielnym decydowaniu o sobie i swoim życiu.

4. BYCIE TOLERANCYJNYM

Bo inni również mają prawo odmienności, do bycia sobą, do popełniania błędów.

5. AKCEPTOWANIE DWUZNACZNOŚCI I NIEPEWNOŚCI

Częstym błędem poznawczym popełnianym przez masy jest myślenie czarno-białe, oparte na spostrzeganiu rzeczywistości w kategoriach skrajności, jednoznacznego dobra lub zła. Na szczęście, życie jest pełne innych kolorów – akceptacja tego faktu oraz świadomość, że nie musi się wiedzieć wszystkiego o wszystkim niosą ulgę, znoszą napięcie.

6. BYCIE OTWARTYM

Na zmiany, na drugiego człowieka, na idee pochodzące z różnych stron świata. Elastyczność i giętkość myślenia charakteryzują ludzi zdrowych.

7. KRYTYCZNE MYŚLENIE

Inaczej naukowe, którego głównymi cechami są obiektywność oraz racjonalność.

8. WYKAZYWANIE ZAANGAŻOWANIA

Na różnych życiowych polach – w związku, macierzyństwie, pracy, lokalnych społecznościach…

9. PODEJMOWANIE RYZYKA

W trakcie realizacji swoich życiowych celów, nie poddawanie się przy pierwszej okazji.

10. BYCIE (NIE)PERFEKCYJNYM

Akceptacja faktu, że nie da się być najlepszym we wszystkim, brak utopijnych poglądów.

11. SAMOAKCEPTACJA

Akceptacja siebie w całej okazałości (wyglądu, dokonań, przeszłości, aspiracji, itd.) jest warunkiem dobrej i zdrowej samooceny. Podejście do siebie kształtuje również relacje z innymi ludźmi, o których była mowa w punkcie drugim.

12. HEDONISTYCZNE NASTAWIENIE DO ŻYCIA

Poszukiwanie w życiu przyjemności i przekonanie, że to nie jest nic złego. Nie ma co się specjalnie biczować.

13. BYCIE ODPOWIEDZIALNYM

Za siebie, za swoje decyzje, trudności i sukcesy. Branie odpowiedzialności za przebieg własnego życia.

Co myślicie o tych 13 wymiarach? Sądzicie, że przestrzeganie tych zasad ma realny wpływ na zdrowie psychiczne? Który punkt jest według was szczególnie ważny?

(Visited 1 897 times, 42 visits today)

PRZECZYTAJ TAKŻE